Студенти Чернівецького навчально-оздоровчого центру «Федерації У-ШУ і народної медицини» та відокремленого підрозділу - Вищого училища народної, нетрадиційнішої і східної медицини успішно опановують програму під керівництвом кваліфікованих наставників навчального закладу. Творчий колектив викладачів розробив чи не найкращі програми по підготовці масажистів широкого профілю, молодших медичних сестер по догляду за хворими, косметики, оздоровчої гімнастики з психо-фізичного розвантаження, кінезітерапії, (інтегральної йоги, дихальної гімнастики) створили відповідну навчальну базу, аудиторії оснащені навчально-методичною літературою, інструментами, апаратами, допоміжним приладдям та ін. Створені відповідні умови для теоретичних та практичних занять.

КУРСИ


ДИПЛОМИ


Всі випускники навчального центру, які успішно опанували теорію і практику програми та успішно склали іспити, отримують диплом державного зразка на двох мовах, що спрощує працевлаштування за кордоном. Дипломовані випускники спроможні самостійно практикувати методи немедикаментозної реабілітації захворювань опорно-рухового апарата і інших органів та систем.
НАШІ ВИДАННЯ


Знайомство з магістром Ван Хай Таном дало шанс впровадження у Чернівцях нового напрямку Китайської традиційної медицини – Гуа-Ша . Це дало поштовх Никодиму Матвійовичу до підготовки й видання чергових посібників – «Теорія і практика китайської традиційної медицини – масаж Гуа-Ша», "Ваш хребет" і "Фут-масаж", відзначених грифом Міністерства освіти і науки України. Рецензенти видань – вчені Буковинського державного медичного університету та медичної кафедри Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Останнім виданням зацікавилися не лише на Україні, а й Білорусії, Росії, Польші тощо. В країнах східної та західної Європи видання такого змісту не зустрічається.КОНТАКТИ


Адреса: м. Чернівці, вул. Гете 5
Телефон: (0372) 52 36 76, моб. 050 519 62 05, 096 090 47 03