Про нас

Засновником Чернівецької обласної Федерації У-ШУ і Цигун є відомий Буковинський спортсмен, неодноразовий майстер спорту СРСР, магістр з боротьби – Никодим Матвійович Лисак. Будучи учнем професора Пекінського університету з вивчення і дослідження внутрішніх резервів людини, майстра з У-ШУ і Цигун – Сюі Мінтана, а згодом учнем президента асоціації Гуа-Ша провінції Шансі (КНР), магістра вищої кваліфікації Ван Хайтана, успішно засвоїв теорію і практику Китайської традиційної медицини, першим на Україні відзначений дипломом Всекитайськоїї асоціації Чжун Юань Цигун. Опанував техніку Ци-Гун терапії, Гуа-Ша , стоун-терапії, успішно склав іспити і отримав диплом. Впродовж тривалого часу практикував і приймав участь в спеціальних семінарах під керівництвом професора Сюі Мінтана і Ван Хай Тана. Згодом отримав дозвіл у своїх вчителів на право самостійної практики та навчання студентів східним оздоровчим системам.

Успішними результатами практики східних оздоровчих систем зацікавилися вчені Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, та Буковинського державного медичного університету.

З метою покращення доступу до знань і інформації з теорії і практики східних традиційних оздоровчих систем і напрямків медицини Никодим Лисак в співавторстві видав навчальний посібник « Основи медичних знань з елементами нетрадиційної медицини», якому присвоєно гриф Міністерства освіти і науки України.

Інтерес до альтернативної медицини зростав, особливо серед студентів старших курсів та інтернів БДМУ. Брак доступної інформації спонукав Никодима Лисака видати навчальний посібник – «Масаж у традиційній, народній і східній медицині».

Знайомство з магістром Ван Хай Таном дало шанс впровадження у Чернівцях нового напрямку Китайської традиційної медицини – Гуа-Ша . Це дало поштовх Никодиму Матвійовичу до підготовки й видання чергових посібників – «Теорія і практика китайської традиційної медицини – масаж Гуа-Ша», “Ваш хребет” і “Фут-масаж”, відзначених грифом Міністерства освіти і науки України.

Рецензенти видань – вчені Буковинського державного медичного університету та медичної кафедри Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Останнім виданням зацікавилися не лише на Україні, а й Білорусії, Росії, Польші тощо. В країнах східної та західної Європи видання такого змісту не зустрічається.

Хороші відгуки про видання висловили китайські спеціалісти.

Студенти Чернівецького навчально-оздоровчого центру «Федерації У-ШУ і народної медицини» та відокремленого  підрозділу – Вищого училища народної, нетрадиційнішої і східної медицини успішно опановують програму під керівництвом  кваліфікованих наставників навчального закладу.

Очолюваний Никодимом Лисаком навчально-оздоровчий центр «Федерації У-ШУ і народної медицини» та вище училище, творчий колектив викладачів розробив чи не найкращі програми по підготовці масажистів широкого профілю, молодших медичних сестер по догляду за хворими, косметики, оздоровчої гімнастики з психо-фізичного розвантаження, кінезітерапії, (інтегральної йоги, дихальної гімнастики) створили відповідну навчальну базу, аудиторії оснащені навчально-методичною літературою, інструментами, апаратами, допоміжним приладдям та ін. Створені відповідні умови для теоретичних та практичних занять.

Всі випускники навчального центру, які успішно опанували теорію і практику програми та успішно склали іспити, отримують диплом державного зразка на двох мовах, що спрощує працевлаштування за кордоном.  Дипломовані випускники спроможні самостійно практикувати методи немедикаментозної реабілітації захворювань опорно-рухового апарата і інших органів та систем.